Suomi toisena kielenä -opettajat ry

Ajankohtaista

Vuoden S2-opettaja julkistettiin Opetushallituksen ja S2-opettajien järjestämillä S2-kehittämispäivillä Helsingissä 8.10.2012. Ehdokkaita oli tänä vuonna asetettu yhteensä 13. Vuoden S2-opettajan valintakriteereinä ovat opettajan innostuneisuus ja innostavuus, opettajan ansiot S2-alan pedagogisessa kehittämisessä sekä opettajan halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille S2-opettajille.
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä selvitetään kansallisella arvioinnilla 2012–2013. Arvioinnin osana toteutetaan kansallinen kysely opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.
Suomi toisena kielenä opettajat ry:n sivut löytyvät nyt myös Facebookista. Tervetuloa tykkäämään!
Vuoden S2-opettaja valitaan opettajien tekemien ehdotusten pohjalta, ja valinta julkistetaan Opetushallituksen Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivillä. Valintakriteereinä ovat opettajan innostuneisuus ja innostavuus, opettajan ansiot S2-alan pedagogisessa kehittämisessä sekä opettajan halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille S2-opettajille.
RSS ATOM