S2-opettajien pätevyysvaatimukset


Perusopetus yläluokat, lukio ja aikuislukio

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus  (A 986/1998 5 §):

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä
 • perus- ja aineopinnot (60 op) kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
 • lukion ja aikuislukion opettajalla lisäksi syventävät opinnot (120 op) joko suomen kielessä, kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Huom. Yliopistot edellyttävät aineenopettajaksi valmistuvilta lisäksi puheviestinnän tai viestinnän opintoja (5–12 op). Lisätietoa puheviestinnän/viestinnän opinnoista.

Kielitaitovaatimukset (9 § ja 12 § 18.12.2003/1133)

 

Perusopetus alaluokat

Alakoulun suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus  (A 986/1998 5 §):

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä
 • perus- ja aineopinnot (60 op) kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Huom. Yliopistot edellyttävät aineenopettajaksi valmistuvilta lisäksi puheviestinnän tai viestinnän opintoja (5–12 op).

Kaksoiskelpoisuus: Luokanopettajan tutkintoon voi yhdistää aineenopettajan kelpoisuuden opiskelemalla aineopinnot (60 op) sekä suomen kielestä että kirjallisuudesta.

Luokanopettaja (jolla ei ole aineenopettajan kelpoisuutta) saa kuitenkin opettaa omalle luokalleen sekä toisen opettajan luokalle suomi toisena kielenä -oppiainetta luokanopettajan pätevyydellä ja virkanimikkeellä. Lisätietoa alakoulun s2-opettajan pätevyydestä.

 

Aikuisten perusopetus

 

Ammattioppilaitokset

Ammatillisen koulutuksen yhteisten aineiden opettajan kelpoisuusehdot:

 • ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät
 • vähintään 120 opintopisteen opinnot yhdessä opetettavassa aineessa (esim. suomen kieli) ja
 • vähintään 60 opintopisteen opinnot muissa opetettavissa aineissa (esim. puheviestintä, viestintä, kirjallisuus) sekä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

 

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulun lehtorin kelpoisuutena on

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

 

Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus

Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen s2-opettajille/kouluttajille ei ole määritelty yleisiä kelpoisuusehtoja, vaan kukin koulutuksen järjestäjä päättää itse omista pätevyysvaatimuksistaan. S2-opettajalta/kouluttajalta vaaditaan usein kuitenkin kuitenkin seuraavia opintoja:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Työkokemus voi korvata puutteita muodollisessa pätevyydessä. Sivutoimisen tai sijaisuutta tekevän s2-opettajan pätevyysvaatimukset ovat joustavammat kuin päätoimisen s2-opettajan.

 

Vapaa sivistystyö

Pätevältä vapaan sivistystyön opettajalta vaaditaan

 • soveltuva korkeakoulututkinto ja
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).