S2-opettajien pätevyysvaatimukset


Perusopetus yläluokat, lukio ja aikuislukio

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus  (A 986/1998 5 §):

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä
 • perus- ja aineopinnot (60 op) kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
 • lukion ja aikuislukion opettajalla lisäksi syventävät opinnot (120 op) joko suomen kielessä, kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Huom. Yliopistot edellyttävät aineenopettajaksi valmistuvilta lisäksi puheviestinnän tai viestinnän opintoja (5–12 op). Lisätietoa puheviestinnän/viestinnän opinnoista.

Kielitaitovaatimukset (9 § ja 12 § 18.12.2003/1133)

 

Perusopetus alaluokat

Alakoulun suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus  (A 986/1998 5 §):

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä
 • perus- ja aineopinnot (60 op) kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Huom. Yliopistot edellyttävät aineenopettajaksi valmistuvilta lisäksi puheviestinnän tai viestinnän opintoja (5–12 op).

Luokanopettaja saa kuitenkin opettaa omalle luokalleen sekä toisen opettajan luokalle suomi toisena kielenä -oppiainetta luokanopettajan pätevyydellä ja virkanimikkeellä. Lisätietoa alakoulun s2-opettajan pätevyydestä.

 

Ammattioppilaitokset

Ammatillisen koulutuksen yhteisten aineiden opettajan kelpoisuusehdot:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus-, aine-, ja syventävät opinnot (120 op) yhdessä opetettavassa aineessa (esim. suomen kieli)
 • perus- ja aineopinnot (60 op) muissa opetettavissa aineissa (esim. puheviestintä, viestintä, kirjallisuus)
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

 

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulun lehtorin kelpoisuutena on

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

 

Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus

Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen s2-opettajille/kouluttajille ei ole määritelty yleisiä kelpoisuusehtoja, vaan kukin koulutuksen järjestäjä päättää itse omista pätevyysvaatimuksistaan. S2-opettajalta/kouluttajalta vaaditaan usein kuitenkin kuitenkin seuraavia opintoja:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Työkokemus voi korvata puutteita muodollisessa pätevyydessä. Sivutoimisen tai sijaisuutta tekevän s2-opettajan pätevyysvaatimukset ovat joustavammat kuin päätoimisen s2-opettajan.

 

Vapaa sivistystyö

Pätevältä vapaan sivistystyön opettajalta vaaditaan

 • soveltuva korkeakoulututkinto ja
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).