Vuoden 2018 s2-opettaja

Kuva: Johanna Vartiainen

Marianne Seppä

 

Marianne Seppä on työskennellyt yli kymmenen vuotta Luksiassa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä. Hän aloitti suomen ja kielen ja viestintätaitojen kouluttajana aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksissa. Alan kehittäminen ja uudistuminen opettajana on ollut hänelle aina tärkeää, ja hän on toiminut monissa kehittämistyöryhmissä. Hän on työskennellyt erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa on kokeillut ja ideoinut uusia pedagogisia ratkaisuja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetukseen.

Marianne suunnitteli ja toteutti keväällä 2018 päättynyttä kolmevuotista ESR-hanketta OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille, jossa yhdistettiin suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien digitaitojen harjoittelua suomen kielen opiskeluun. Kotoutumiskoulutuksen opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä digitaidoiltaan. Kaikki kuitenkin tarvitsevat tieto- ja viestinteknisiä taitoja arjessa, työssä ja opiskelussa. Tavoitteena oli myös rohkaista ja innostaa muita opettajia integroimaan digitaaliset taidot osaksi opetusta ja ohjausta jo kielitaidon kehittymisen aluss

Marianne on iloinen siitä, kuinka rohkeasti opettajat ja opiskelijat ovat lähteneet mukaan kehittämään ja kokeilemaan. Kehittämistyö tukee olemassa olevaa toimintaa, ja on tärkeää, että sitä tehdään yhteistyössä niin omassa oppilaitoksessa, kuin muiden paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Kehittäminen tapahtuu yhdessä tosiaan kuunnellen ja toisiltaan oppien. Vuonna 2019 Marianne työskentelee ainakin neljässä hankkeessa, joissa kehitetään mm. aikuisten perustaitoja, opettajien kielitietoisuutta ja käänteistä opetusta sekä hyödynnetään edelleen digitalisaatiota opetuksessa ja työelämässä. Hän toivoo, että uudet hankkeet tuovat taas uusia oivalluksia ja ideoita suomen opettamiseen.