Vuoden 2018 s2-opettaja

Réka Aarnos
 

Réka Aarnos on toiminut suomi toisena kielenä -opettajana vuodesta 2000. Hän on opettanut aikuisia maahanmuuttajia vapaan sivistystyön kursseilla, kotoutumiskoulutuksessa sekä yliopiston ja eri yritysten kielikursseilla. Tällä hetkellä hän työskentelee aikuisten perusopetuksen S2-opettajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa.

Réka aloitti suomen kielen opiskelun Unkarissa ollessaan 14-vuotias. Hänen vanhempansa olivat jo 1960-luvulta lähtien suuria Suomi-intoilijoita. Rékan perheen luona Budapestissa vieraili suomalaisia tiuhaan 1970- ja 80-luvuilla, mutta koska koko perhe ei saanut viisumia, Réka vieraili ensimmäisen kerran Suomessa vasta Unkarin poliittisen tilanteen muuttuessa vuonna 1988. Tuolla matkalla Réka ymmärsi, että Suomi on se maa, jossa hän haluaisi aikuisena elää. Lopullisesti hän muutti Suomeen vuonna 1997 ja kun hän täydentävien opintojen jälkeen sai tutkintonsa rinnastamispäätöksen Opetushallitukselta vuonna 2000, portit työelämään aukenivat.

Réka kokee, että omakohtaiset kokemukset suomen kielen opiskelusta auttavat valtavasti jokapäiväisessä työssä. Opiskelijoille hän voi aina sanoa, että tietää, kuinka vaikeilta jotkut suomen kielen piirteet tuntuvat, mutta samalla hän voi olla esimerkkinä siitä, että suomen kielen opiskelu tai sen oppiminen oikein hyvin eivät ole mahdottomia tehtäviä. Réka kokee onnistuvansa työssään aina, jos hän pystyy muovaamaan opiskelijoidensa suhtautumista Suomea ja suomalaisia kohtaan positiivisemmaksi.

Réka toimi Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n aktiivina ja hallituksen jäsenenä vuosina 2003–2010. Hän loi yhdistyksen ensimmäiset kotisivut sekä ylläpiti S2-opettajien sähköpostilistaa (s2ope-listaa) koko sen olemassaolon ajan. Hän on luennoinut suomi toisena kielenä -opettajien koulutustilaisuuksissa mm. musiikin käytöstä opetuksessa sekä digitaalisten materiaalien käytöstä. Réka osallistui myös Kotisuomessa.fi-materiaalin kehittämistyöhön.

Réka kiinnostui verkko-opetuksesta ja verkkopohjaisten materiaalien käytöstä opettaessaan kansalaisopiston monimuotokursseilla. Hän osallistui monenlaisiin verkkopedagogiikan koulutuksiin ja tapahtumiin ja päätyi vuonna 2015 työskentelemään Osallisena verkossa – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -ESR-projektiin. Projektissa keskityttiin aikuisten maahanmuuttajien digitaitoihin ja kokeiltiin erilaisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla digitaitoja voidaan kehittää suomen kielen opetuksen yhteydessä. Kehitystyön tuloksena syntyivät Osallisena verkossa -projektin verkkosivut (https://www.osallisenaverkossa.com/) sekä opettajille ja ohjaajille laadittu Digiaskeleet-materiaali, jotka ovat molemmat saaneet kiitosta aikuisten maahanmuuttajien parissa työskentelevien keskuudessa.

Verkkopohjaisten materiaalien työstäminen kuuluu Rékan jokapäiväiseen työhön. Hän on omalta osaltaan laajentanut mm. Quizletin, BitsBoardin ja LyricsTrainingin suomenkielisiä aineistoja ja tehnyt AppStoresta ladattavan LUE! HD -nimisen suomenkielisen version norjalaisen luku- ja kirjoitustaidon opettajan Ingeborg Krogsgaardin lukutaitosovelluksesta LES 2:sta.